Hvordan kan vi hjælpe dig?

Hvordan indsender jeg en klage?

Hvis du er utilfreds med din ordre eller vores service, beder vi dig kontakte vores kundeservice, så vi hurtigst muligt kan finde en løsning på problemet.

Er du uenig i vores behandling af din klage, har du mulighed for at henvende dig til Center for Klageløsning hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og herefter til Forbrugerklagenævnet.

Vær opmærksom på, at visse betingelser skal være opfyldt, før Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet kan behandle din klage. Du kan læse mere på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.forbrug.dk. Du kan desuden finde et link til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens online klageformular her. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Det er også muligt at klage over køb foretaget online via den europæiske platform for onlinetvistbilæggelse.