Hvordan kan vi hjelpe deg?

Handelsvilkår Gavekort

Vilkår for elektroniske gavekort og elektroniske verdibevis (heretter samlet omtalt som «gavekort») utstedt av BESTSELLER:

Bruk av kortet

Du kan bruke gavekortene som betaling i det landet hvor de ble utstedt.

Gavekorttyper

Single Brand:

Single Brand-gavekort utstedes for ett spesifikt brand, og du kan kun bruke dem for å kjøpe varer av dette brand. Derfor kan du kun bruke Single Brand-gavekort i de butikkene som selger brandet på dette kortet. Dette gjør at du bare kan bruke et SELECTED - Single Brand-gavekort i SELECTED-butikker eller i BESTSELLER flerbrandbutikker som også selger SELECTED-produkter.

Men i BESTSELLERs offisielle nettbutikk kan du bruke Single Brand-gavekort for alle BESTSELLER-brands.

Multi Brand:

Multi Brand-gavekort utstedes via BESTSELLERs offisielle nettbutikk. Du kan bruke et Multi Brand-gavekort når du kjøper varer av alle BESTSELLER-brands - i alle en-brand-, fler-brand- og BESTSELLER-butikker i Danmark og i BESTSELLERs offisielle nettbutikk.

BESTSELLER-gavekort:

BESTSELLER-gavekort utstedes via BESTSELLER-butikkene. Du kan kun bruke et BESTSELLER-gavekort i BESTSELLER-butikker og i BESTSELLERs offisielle nettbutikk. Du kan ikke bruke BESTSELLER–gavekortet i flerbrand- eller enbrandbutikker.

Gyldighet

Gavekortet er gyldig i tre år fra kjøpsdato, dersom intet annet er oppført på gavekortet.  Du kan veksle inn gavekortet i kontanter inntil ett år etter kortet er utløpt på dato.

Tap og misbruk av kortet

Gavekortet kan brukes som betalingsmiddel uten identifikasjon, og kortet har ikke PIN eller annen liknende sikkerhetsordning. Derfor bør du anse gavekortet som kontanter.

Dette betyr at det er ditt ansvar og din risiko om gavekortet går tapt eller blir misbrukt. Derfor må du bære eventuelt tap selv. Tapte gavekort eller misbrukte gavekort vil ikke erstattes av BESTSELLER. Gavekortet kan ikke sperres dersom det mistes.

Terskler

Den maksimale verdien som et gavekort kan utstedes på, er 2.000 NOK.  Hvis gavekortets restverdi er mindre enn 1 NOK, vil BESTSELLER avslutte kortet, og beløpet blir slettet.

Kontantavregning

Du kan kun veksle inn kortet mot kontanter i de fysiske butikkene hvor kortet kan brukes. Du kan ikke veksle inn kortet mot kontanter i BESTSELLERs offisielle nettbutikk.

Saldo

Du kan sjekke saldoen på gavekortet ditt i BESTSELLERs butikker eller på det brandrelevante nettstedet ved å oppgi det kortnummeret som står på gavekortet.