Hvordan kan vi hjelpe deg?

Handelsvilkår Gavekort

Vilkår for bruk av BESTSELLERs elektroniske gavekort

1.0 Bruk
1.1 Du kan bruke gavekortet som betaling for varer som tilhører det varemerket fra BESTSELLER som fremgår av gavekortet.

1.2 Gavekortet kan brukes i alle fysiske butikker som har et varemerke fra BESTSELLER på butikkfasaden. Gavekort som er kjøpt i nettbutikkene til BIANCO og J. LINDEBERG kan ikke brukes i BIANCOs og J. LINDEBERGs fysiske butikker.

1.3 Gavekortet kan i tillegg benyttes på www.bestseller.com samt varemerkespesifikke nettbutikker.

1.4 Du kan benytte gavekortet i alle land innenfor EU/EFTA, uavhengig av hvilket land gavekortet er utstedt i. Hvis du ønsker å benytte gavekortet i et annet land innenfor EU/EFTA enn det landet der gavekortet er utsted, må du sende en anmodning til BSgiftcard@bestseller.com. Saldo på gavekortet vil da bli konverter til det relevante lands valuta. Det vil bli benyttet en valutakurs som var relevant på utstedelsesdatoen.

2.0 Gyldighetsperiode
2.1 Gavekortet har ingen utløpsdato.

3.0 Tap og misbruk
3.1 Gavekortet kan benyttes som betaling av ihendehaveren uten noen form for identifikasjon. Gavekortet kan ikke sperres. Gavekortet skal betraktes som kontanter.

3.2 Du er ansvarlig for gavekortet, og risiko for tap og misbruk av gavekortet hviler på deg. Du må dermed selv bære eventuelle tap i denne forbindelsen. BESTSELLER vil ikke kunne erstatte gavekort i forbindelse med tap eller misbruk.

4.0 Kontantinnløsning
4.1 Du kan innløse gavekortet og få utbetalt kontanter i de fysiske butikkene der gavekortet kan benyttes. Du kan ikke innløse gavekortet mot kontanter på www.bestseller.com, eller varemerkespesifikke nettbutikker.

5.0 Kjøp av gavekort
5.1. Ved kjøp av gavekort er det visse betalingsformer som ikke kan benyttes, inkludert faktura og akontobetaling.