Hvordan kan vi hjelpe deg?

Angrerett

standard angrerettskjema

Angrerett
Du har rett til å heve den inngåtte avtalen uten begrunnelse.

Returrett

 • Returretten gjelder i 100 dager.
 • Perioden beregnes fra dagen du mottok varen.
 • Faller siste dag for utøvelse av angreretten på en helligdag, en lørdag, en søndag, grunnlovsdag, 24. desember eller 31. desember, utløper fristen neste virkedag.
 • Angrefristen er overholdt dersom du sender inn ditt varsel om bruk av angreretten før angrefristen er utløpt.
 • Annullere avtalen
 • Vil du gjøre angreretten gjeldende, skal du meddele BESTSELLER din beslutning om å angre den inngåtte avtalen i en utvetydig erklæring. (BESTSELLER HANDELS B.V., Koivistokade 1c, 1013 AC Amsterdam, Holland, att.: E-commerce Kundeservice, e-postadresse: customerservice@bestseller.com). 
 • Du kan enkelt og greit sende denne meldingen til vår Kundeservice via vårt kontaktskjema.
 • Du kan også velge å bruke dette standard angrerettskjema, men det er ikke obligatorisk.
 • Vær oppmerksom på at adressen hvis utvetydige uttalelse om å trekke seg fra kontrakten må sendes til, er forskjellig fra adressen for retur av produkter. Adressen for å returnere produktene er oppført under “Retur av varer”.
 • Mottar vi varene retur uten en melding fra deg om at du gjør bruk av angreretten, betrakter vi returneringen av varene som bruk av retten til å angre kjøpet.
 • Har du valgt leveringsmetoden Klikk & Hent (henting i en av våre butikker) og la være å hente pakken din, vil pakken returneres til BESTSELLERs nettbutikk etter 14 kalenderdager fra den datoen pakken ble levert til butikken. Denne returneringen av varer ser vi på som din bruk av angreretten.

Tilbakebetaling

 • Hvis du gjør bruk av angreretten, refunderer vi alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnader, (men ikke ekstra kostnader hvis du har valgt en annen leveringsform enn billigste form for standard levering som vi tilbyr), uten ugrunnet opphold og under alle omstendigheter senest 14 dager fra datoen vi mottok meldingen om din beslutning om å angre denne avtalen. Vi gjennomfører en slik tilbakebetaling med samme betalingsmiddel som du brukte ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har innvilget i noe annet. Under alle omstendigheter blir du ikke pålagt noen former for gebyrer som følge av tilbakebetalingen.
 • Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene retur, eller til du har fremlagt dokumentasjon for at du har returnert varene, avhengig av hva som er tidligst.

Retur av varer

 • Du skal returnere varene til BESTSELLER uten ugrunnet opphold og senest 14 dager fra den datoen du informerte oss om at du gjør angreretten gjeldende. Returneringen anses for å være rettidig dersom varen er innlevert til postforsendelse eller annen form for forsendelsestjeneste som er ansvarlig for å sende varen til BESTSELLER, innen utløpet av disse 14 dagene. Som bevis for rettidig retur av varen skal du kunne fremlegge kvittering for innlevering til postkontor eller lignende for forsendelse.
 • Du er selv ansvarlig for å dekke direkte kostnader i forbindelse med returnering av varer. Bruker du vår returetikett, er retur gratis. 
 • Varer returneres til BESTSELLER på følgende adresse: BESTSELLER Commerce Poland Sp. z o.o., ul. Prosta 40, 72-100 Łozienica, Poland.

Brukte/forringede varer

 • Du hefter bare for en eventuell forringelse av varenes verdi som skyldes annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og måten de fungerer på.
 • Noen av varene våre er forseglet med et spesielt merke.  Denne taggen hindrer ikke deg i å prøve på produktet. Imidlertid, hvis taggen er fjernet, kan det hende at du ikke kan utøve full returrett.

Spesialproduserte varer

 • Angreretten gjelder ikke for varer som er produsert etter dine spesifikasjoner eller har fått et tydelig personlig preg.