Jak możemy Ci pomóc?

Prawo odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Prawo odstąpienia od umowy
Masz prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy

 • Okres odstąpienia od umowy wynosi 100 dni.
 • Okres ten oblicza się od daty odebrania produktów.
 • Jeśli termin zwrotu produktów przypada w święto państwowe, sobotę, niedzielę, 24 grudnia lub 31 grudnia, termin upływa w następnym dniu roboczym.
 • Termin pozostaje dotrzymany, jeśli przed jego upływem zostanie wysłana wiadomość z informacją o chęci odstąpienia od umowy.

Jak odstąpić od umowy?

 • Aby odstąpić od umowy, wyślij jednoznaczne oświadczenie do firmy BESTSELLER
  BESTSELLER HANDELS B.V. adresat:

E-commerce Customer Service
Koivistokade 1c, 1013 AC Amsterdam, Holandia
e-mail: customerservice@bestseller.com 

o chęci odstąpienia od umowy. W oświadczeniu należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer zamówienia oraz zwracane produkty.

 • Oświadczenie można wysłać do działu obsługi klienta w prosty sposób za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 • Można również użyć tego WZORU FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, jednak nie jest to wymagane.
 • Informujemy, że adres, na który należy wysłać wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od umowy różni się od adresu do zwrotu produktów. Adres do zwrotu produktów podano poniżej w punkcie „Zwrot produktów”.
 • W przypadku zwrócenia nam produktów bez oświadczenia o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy potraktujemy zwrot produktów jako odstąpienie od umowy.

Zwrot pieniędzy

 • W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zwrócimy pełną zapłaconą nam kwotę wraz z kosztami dostawy (bez dodatkowych kosztów, jeśli wybrano inną formę dostawy niż oferowana przez nas tańsza wysyłka standardowa), bez zbędnej zwłoki i w żadnym wypadku nie później niż 14 dni od daty otrzymania żądania odstąpienia od tej umowy. Jednak w przypadku zwrotu produktów przy użyciu etykiety zwroty, patrz punkt „Zwrot produktów” poniżej, koszty zwrotu zostaną odjęte od zwrotu pieniędzy. Zwroty pieniędzy zostaną zrealizowane w ramach oryginalnej metody płatności, o ile nie określono wyraźnie inaczej. W żadnym wypadku nie zostaną naliczone żadne opłaty w związku ze zwrotem pieniędzy.
 • Możemy wstrzymać zwrot pieniędzy odpowiednio do czasu otrzymania produktów lub dokumentacji potwierdzającej zwrot produktów.

Zwrot produktów

 • Produkty należy zwrócić do firmy BESTSELLER bez zbędnej zwłoki i nie później niż 14 dni od daty poinformowania nas o chęci odstąpienia od umowy. Formularz odstąpienia od umowy będzie uznawany za złożony w terminie, jeśli przed upływem 14 dni produkty zostaną przekazane do firmy świadczącej usługi pocztowe lub innej firmy odpowiedzialnej za wysyłkę produktów do firmy BESTSELLER. Jako dowód odstąpienia od umowy w terminie należy zachować potwierdzenie lub numer śledzenia przesyłki zwrotnej, oświadczając, że produkty zostały przekazane do firmy świadczącej usługi pocztowe itp. w celu ich wysyłki.
 • W przypadku zwrotu firma BESTSELLER pokryje bezpośredni koszt zwrotu produktów (przesyłka/transport), pod warunkiem, że do zwrotu produktów zostanie wykorzystana etykieta zwrotu. Jeśli jednak etykieta zwrotu nie zostanie wykorzystana, nadawca pokryje bezpośredni koszt zwrotu produktów.
 • Nazwa i adres do zwrotu produktów do firmy  BESTSELLER Commerce Poland Sp. z o.o., ul. Prosta 40, 72-100 Łozienica, POLSKA.

Zużyte/uszkodzone produkty

 • Klient ponosi odpowiedzialność wyłącznie za obniżenie wartości produktów spowodowane działaniem innym niż niezbędne do ustalenia ich rodzaju, jakości i funkcji.
 • Niektóre produkty są zabezpieczane specjalną etykietą. Ta etykieta nie utrudnia przymierzenia produktu, jednak w przypadku jej usunięcia ubieganie się o pełny zwrot płatności może być niemożliwe.

Produkty niestandardowe

 • Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do produktów wyprodukowanych zgodnie z wytycznymi klienta lub spersonalizowanych.