Jak możemy Ci pomóc?

Regulamin klubu stałego klienta J.Lindeberg

Członkostwo w klubie stałego klienta J.LINDEBERG jest bezpłatne i niewiążące, a zrezygnować z niego można w dowolnym momencie. Tylko osoby pełnoletnie mogą dołączyć do klubu stałego klienta J.LINDEBERG. Osoby niepełnoletnie mogą dołączyć do klubu stałego klienta J.LINDEBERG, wysyłając potwierdzenie podpisane przez ich rodzica lub opiekuna prawnego na adres email@jlindeberg.com

Akceptując niniejsze warunki wyrażasz zgodę na to, by firma J.Lindeberg AB, Stadsgårdshamnen 24, 116 45 Sztokholm, Szwecja przesłała Ci materiały marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-ów, MMS-ów i poczty tradycyjnej, które będą dotyczyć:

  • Odzieży, butów, toreb, akcesoriów i innych artykułów odzieżowych marki J.LINDEBERG i innych marek, których produktu mogą być w przyszłości dystrybuowane przez firmę J.Lindeberg AB. 
  • Informacji o firmie J.Lindeberg AB oraz o ofertach, sprzedaży, konkursach, wydarzeniach, a także innych inicjatywach marketingowych sklepów naszej marki oraz sklepów partnerskich.

Jednocześnie wyrażasz zgodę na to, aby firma J.Lindeberg AB gromadziła, zapisywała i przechowywała udostępnione dane w celu przesyłania informacji marketingowych. Ponadto, wyrażasz zgodę na przekazanie danych osobowych przez firmę J.Lindeberg AB firmie BESTSELLER Handels B.V., Vijzelstraat 68, 1017 HL Amsterdam, Holandia, która jest odpowiedzialna za prowadzenie oficjalnego sklepu internetowego firmy J.LINDEBERG i może wykorzystywać te dane do celów statystycznych i marketingowych, jak również przekazywać je stronom trzecim, które prowadzą działania marketingowe dotyczące wyżej wymienionych produktów w imieniu firmy J.Lindeberg AB.

W dowolnym momencie możesz wycofać swoją zgodę, kontaktując się z firmą J.Lindeberg AB pod adresem email@jlindeberg.com lub korzystając z możliwości rezygnacji określonej w materiałach przesłanych przez firmę J.Lindeberg AB.

Ponadto, w każdej chwili możesz poprosić o więcej informacji na temat tego, jakie dane są przetwarzane przez firmę J.Lindeberg AB, a także poprosić o poprawienie, zablokowanie lub usunięcie tych informacji. W tej sprawie możesz skontaktować się z J.Lindeberg AB pod adresem email@jlindeberg.com

Twoje informacje będą traktowane jako poufne. Poza tym, co zostało opisane powyżej, J.Lindeberg AB nie będzie udostępniać informacji na Twój temat innym firmom ani innym stronom trzecim bez Twojej zgody, chyba że jest to wymagane przez prawo lub jest to konieczne w celu wykonania usługi lub dostarczenia produktu, który został przez Ciebie zakupiony lub zamówiony.