Jak możemy Ci pomóc?

Czy zostaną naliczone dodatkowe opłaty?

Nie naliczamy opłat manipulacyjnych. Zostanie jednak naliczona opłata za dostawę.

Należy pamiętać, że czasami banki naliczają dodatkową opłatę za transakcję zagraniczną, ponieważ nasza firma jest zarejestrowana w Holandii. Zależy to od zasad banku i opłata ta nie jest pobierana przez firmę BESTSELLER. Firma BESTSELLER nie zwróci opłaty za transakcję zagraniczną. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim bankiem.