Hur kan vi hjälpa dig?

Köpvillkor Presentkort

Villkor för elektroniska presentkort och elektroniska rabattkuponger (nedan tillsammans kallade ”presentkort”) som utfärdats av BESTSELLER:

Användning av presentkort

Presentkort kan användas som betalning i det land där det har utfärdats.

Typer av presentkort

Single Brand:

Single Brand-Presentkort utfärdas för ett specifikt varumärke och du kan endast använda det för inköp av varor av detta varumärke. Därför kan du endast använda Single Brand-presentkort i de butiker som säljer det varumärke som presentkortet gäller för. Därmed kan du bara använda et SELECTED Single Brand-presentkort i SELECTED-butiker eller i butiker som säljer flera varumärken/BESTSELLER-butiker som säljer SELECTED-produkter.

I BESTSELLER:s officiella online-shop kan du dock använda Single Brand-presentkort för alla BESTSELLER-varumärken.

Multi Brand:

Multi Brand-Presentkort utfärdas av BESTSELLER:s officiella online-shop. Du kan använda Multi Brand- presentkort för flera varumärken för inköp av varor från alla BESTSELLER-varumärken - i alla butiker med ett enda varumärke, flera varumärken samt BESTSELLER-butiker i Danmark och i BESTSELLER:s officiella online-shop.

BESTSELLER-presentkort:

BESTSELLER-presentkort utfärdas av BESTSELLER-butiker. Du kan endast använda ett BESTSELLER-presentkort i BESTSELLER-butiker och i BESTSELLER:s officiella online-shop. Du kan inte använda BESTSELLER-presentkortet i butiker med flera varumärken eller ett enda varumärke.

Giltighet

Presentkortet är giltigt i tre år från utfärdandedatumet såvida inget annat anges på det.  Du kan byta presentkortet mot kontanter i upp till ett år efter kortets förfallodatum.

Förlust och missbruk av kortet

Presentkortet kan användas som betalning utan att innehavaren behöver legitimera sig, och kortet har varken en PIN-kod eller annan liknande säkerhetsåtgärd. Därför ska du betrakta presentkortet som kontanter.

Detta innebär att det är du själv som ansvarar för förlust och missbruk av presentkortet. Därför måste du själv stå för alla förluster i detta avseende. Förlorade presentkort eller missbrukade presentkort ersätts inte av BESTSELLER. Presentkortet kan inte spärras om innehavaren tappar bort det.

Trösklar

Det maximala belopp för ett presentkort som får utfärdas är 2000 SEK.  Om presentkortets återstående värde är lägre än 1 SEK, kommer BESTSELLER att annullera kortet och radera beloppet.

Inlösen mot kontanter

Du kan bara byta presentkortet mot kontanter i de fysiska butiker där kortet kan användas. Du kan inte byta kortet mot kontanter i BESTSELLER:s officiella online-shop.

Saldo

Du kan kontrollera saldot på ditt presentkort i BESTSELLER:s butiker eller på relevant varumärkeswebbplats online genom att ange det kortnummer som står på det.