Hur kan vi hjälpa dig?

Vad ska jag göra om min order inte är komplett?

Om du inte mottagit en vara som står på leveranskvittot ska du kontakta kundservice.Vänligen upplys ditt order- samt varunummer på den saknade varan. Vi kommer självklart att återbetala beloppet på den saknade varan om du redan betalat för den.