Hur kan vi hjälpa dig?

Vad ska jag göra om min order inte är komplett?

Om du inte mottagit en vara som står på leveranskvittot ska du kontakta kundtjänst. Vänligen ange ditt order- samt varunummer för den saknade varan. Vi kommer självklart att återbetala beloppet för den saknade varan om du redan har betalat för den.