Hur kan vi hjälpa dig?

Hur lämnar jag ett klagomål?

Om du är missnöjd med din beställning eller våra tjänster, ber vi dig att kontakta vår kundtjänst så att vi kan lösa ditt problem så snabbt som möjligt.

Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt klagomål, har du möjlighet att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden.

Du hittar information om Allmänna reklamationsnämnden och anmälningsproceduren på deras WEBBPLATS.

Postadress till Allmänna reklamationsnämnden: Box 174, 101 23 Stockholm.

Du kan även skicka in ett klagomål gällande ett online-köp via DEN EUROPEISKA PLATTFORMEN FÖR TVISTLÖSNING PÅ NÄTET.